Elektritööd

ElektritöödElektritööd – SBH Solutions’i põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki töid alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töötava, mõõdistatud ning auditeeritud elektripaigaldiseni.

Tööde hulka kuulub elektriprojekti koostamine, elektrijuhtmete paigaldus ja ühendamine, elektrikilbi paigaldamine, pistikute, lülitite ning valgustite paigaldus, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamine. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb audit kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Elektritööd võib kasutusele võtta, kui see on läbinud eelneva auditi ja elektripaigaldise kohta on väljastatud auditi tunnistus.

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Auditi või kontrollmõõtmise tellimiseks saada meile vastavasisuline e-mail info@sbh.ee

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiPoe lehele

    Hinnapäring

    Palun kirjelda, mille jaoks pakkumist soovid, vastame 48h jooksul!